Nowa wersja enova365 2404.0.0

Nowa wersja 2404.0.0 jest pierwszą wersją, w której system enova365 jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6.

 

Najważniejsze zmiany funkcjonalne wersji 2404, to funkcjonalności nowych modułów Projekty i budżetowanie oraz Produkcja. Moduły te istotnie uzupełniają i wzmacniają dotychczasową funkcjonalność systemu, ale także znacznie poszerzają ofertę Soneta.

 

Warto także zwrócić uwagę na nową funkcjonalność modułu BI, czyli oczekiwane od dawna raporty przestawne.

 

W skrócie, co w modułach pojawiło się nowego, wraz z wersją 2404:

 

W Module Handel:

·        Ceny i rabaty dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.

·        Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

 

W module Nieruchomości:

·        Nieruchomości dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.

·        Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodano pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

 

W module Praca Hybrydowa:

·        Rezerwacje stanowisk pracy dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

 

W module Business Intelligence:

·        Raporty przestawne rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.

·        Merytoryczne - obszar CRM wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym

·        Merytoryczne - obszar księgowy Wprowadziliśmy domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

 

W module Projekty i Budżetowanie:

·        Budżetowanie dodano definicje budżetów, w których zebraliśmy wszystkie parametry związane z budżetem.

·        Budżetowanie W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.

·        Budżetowanie Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr "Możliwa modyfikacja parametrów budżetu").

·        Budżetowanie Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

 

W module Produkcja:

·        Ogólne dodano nową bazę demonstracyjną o nazwie: "Produkcja zaawansowana", dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu.

·        Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: "Rozlicz materiały", która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.

·        Zlecenia produkcyjne dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.

·        Zlecenia produkcyjne dodano nowy obszar o nazwie: "Pozycje zleceń' w sekcji Realizacja produkcji.

 

Szczegółowy opis nowości do wersji 2404.0.0 znajdziecie Państwo w ulotce.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.