Nowa wersja Enova365 oznaczona numerem 2212.2.5 już dostępna

Jest to kolejna wersja z serii 2212, w której publikujemy kolejną transzę funkcjonalności związanych ze zmianami w przepisach, które obowiązują od roku 2023.

 

Wersja 2212.2.5 wymaga konwersji bazy.

W skrócie, co zawiera wersja 2212.2.5:

W module Kadry Płace:

  • Ulga podatkowa Dostosowaliśmy naliczenia ulgi podatkowej przy preferencyjnym opodatkowaniu dochodów do przepisów obowiązujących od 01.01.2023 r.
  • Oświadczenia i wnioski Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2023 r. obsłużyliśmy stosowanie przez płatników oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi.
  • Praca zdalna Dodaliśmy nowy parametr związany z pracą zdalną. W kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna możemy określić 'Model pracy', dostępne wartości: Praca stacjonarna, Praca hybrydowa, Praca zdalna lub nie dotyczy. Informacja ułatwi podjęcie decyzji o zleceniu pracy zdalnej pracownikowi.
  • Definicja Elementów Wynagrodzenia Dostosowaliśmy konfigurację elementów wynagrodzenia, tak aby wliczanie elementu wynagrodzenia do podstawy wynagrodzenia za nadgodziny było możliwe poprzez odpowiednie ustawienie parametru.
  • Sładka zdrowotna – refaktoring algorytmu Funkcjonalność nowego algorytmu jest dostępna na parametrze w konfiguracji: Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Składki ZUS/"Uproszczony algorytm ograniczenia składki zdrowotnej TAK/NIE", domyślnie ustawiony na TAK w nowych bazach, co będzie oznaczało, że naliczanie ograniczenia składki zdrowotnej będzie działało według nowego algorytmu. W bazach istniejących u klientów parametr jest ustawiony domyślnie na NIE i wymaga przestawienia.


W module Księgowość:

  • Deklaracje PIT Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. o wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu zaktualizowaliśmy w konfiguracji Narzędzia/Opcje/KPiR/Deklaracje/PIT i ryczałt oraz Narzędzia/Opcje/Księgowość/Deklaracje/PIT i CIT limit odliczenia składki zdrowotnej (liniowo) do kwoty 10200 PLN z datą aktualności od 01.01.2023.
  • Ewidencja pojazdów W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w konfiguracji programu zaktualizowano stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
  • Elektroniczne Wyciągi Bankowe Webservice banku PKO Bank Polski. Udostępniliśmy komunikacje opartą o webservice z bankiem PKO BP - iPKO Biznes.

Szczegółowe opisy zmian do wersji znajdziecie w ulotce.

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.