O Białej liście podatników VAT słów kilka...

Potocznie, można zrozumieć białą listę podatników VAT jako wszyscy płacący za  usługi VAT w jednym miejscu. Celem jest zebranie listy kont, na które trafia VAT. Jest to przedsięwzięcie, które ma zapobiegać popełnianiu oszustw.

Lista będzie zawierała następujące informacje:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

 

Biała lista będzie zawierać wyłącznie rachunki rozliczeniowe, w celu wyeliminowania płatności typu split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. W prostych słowach, w przypadku , gdy kupię jakiś produkt, czy usługę i chce z tego tytułu rozliczyć swoje koszty to ja mam obowiązek upewnienia się ze rachunek, na który przelew daną kwotę znajduje się na białej liście. W przypadku gdy kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu, chyba, że kontrahent  w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym (wpłatę na inny rachunek niż ten na białej liście) właściwym dla sprzedawcy.

Istotne będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. Decydującym jest zatem dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.

Listę prowadzoną przez szefa KAS będzie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przepisy o białej liście podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Od tej daty powinien już funkcjonować dany wykaz podatników. Ustawodawca informuje, że brak możliwości ujęcia w kosztach podatkowych wyżej wymienionego wydatku nieopłaconego na rachunek z wykazu białej listy podatników wchodzi w życie dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Jako podsumowanie należy pamiętać, że głównym założeniem  ustawy jest wprowadzenie białej listy podatników VAT, na której znajdą się m.in. rachunki rozliczeniowe przedsiębiorstw. Wpłata na rachunki inne niż podane w wykazie będzie skutkować przykrymi konsekwencjami dla nabywcy. Wspomniane konsekwencje nie dotkną jednak podatników, którzy złożą w urzędzie zawiadomienie, że wpłacają na inne konto niż podane na białej liście.

 

źródła:

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe...

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.