Systemy BI

Dlaczego Business Intelligence?

Prawidłowo wdrożone systemy ERP i CRM, to dopiero połowa sukcesu.  Aby uzyskać menadżerską kontrolę na przedsiębiorstwem, potrzebujemy czegoś więcej.

Za dostarczanie informacji właścicielom, zarządowi i kierownikom działów odpowiedzialne są systemy klasy Business Intelligence.

W odróżnieniu od statycznych raportów, systemy te umożliwiają użytkownikom samodzielne tworzenie wielowymiarowych analiz z dowolnych źródeł danych i prezentowanie ich w formie dynamicznych pulpitów zarządczych.

Wbrew obiegowym opiniom, narzędzia wizualizacyjne, generatory raportów i arkusze kalkulacyjne nie są systemami Business Intelligence. Sercem rozwiązań BI są hurtownie danych i obsługujące  je oprogramowanie.  W dużym uproszczeniu możemy spojrzeć na system BI  następująco:   

  • Procesy ETL:  Extract – Transform - Load  (Pobierz-Przetwórz-Załaduj)
  • Hurtownia danych
  • Narzędzia do wizualizacji i raportowania

Procesy ETL pobierają wybrane dane ze źródeł  ERP, CRM, Excel itp.  (Extract),  przetwarzają je do postaci zrozumiałej dla użytkowników (Transform)  i ładują do Hurtowni Danych (Load).

Hurtownia Danych przechowuje przetworzone i gotowe do użycia dane w postaci fizycznej lub wirtualnej. Postać fizyczna to najczęściej zwykła relacyjna baza danych, podobna jak w źródłowym systemie ERP/CRM lub baza specjalna analityczna składająca się z tzw. kostek OLAP. Hurtownia może mieć również postać wirtualną – gotowych zapytań w języku SQL lub usług internetowych, które na bieżąco przekształcają dane źródłowe i dostarczają je do narzędzi raportujących.

Narzędzia wizualizacji i raportowania,  takie jak Crystal Reports, Tableau, QlikView, Excel  itp. otrzymują dane gotowe do analizy i prezentacji. W zależności od stopnia zaawansowania narzędzia te pozwalają na: 

  • Dalsze przetwarzanie i analizowanie danych
  • Wizualizowanie ich w formie tabel, wykresów i pulpitów zarządczych (Dashboards)
  • Dostarczanie wyników do użytkowników końcowych w formie wydruków, dynamicznych arkuszy, subskrypcji, alertów mailowych i sms oraz zaawansowanych pulpitów dostępnych przez przeglądarkę internetową. 

Pod względem funkcjonalnym oprogramowanie BI powinno dostarczyć:

  • Pulpity operacyjne -  wspierające codzienne podejmowanie decyzji kierowników i pracowników wszystkich działów przedsiębiorstwa
  • Pulpity monitorujące - pozwalające na kontrolę kondycji firmy oraz śledzenie wyjątków wymagających szybkich działań 
  • Pulpity analityczne - pozwalające odkrywać nowe informacje oraz przyczyny porażek i sukcesów
  • Pulpity prezentacyjne – dostarczające syntetyczną informację współwłaścicielom i klientom firmy

Od strony celów biznesowych systemy BI zamieniają dane źródłowe w informację, a te w użyteczną wiedzę, przez co pozwalają zwiększyć efektywność wszystkich kluczowych  procesów firmy.   

Oferowane przez WEDOIT rozwiązania spełniają wszystkie postulaty stawiane przed nowoczesnymi systemami Business Intelligence i pozwalają naszym klientom zyskać przewagę konkurencyjną nad firmami korzystającymi z klasycznych rozwiązań.  Dzięki naszemu doświadczeniu i kompetencjom w zarządzaniu projektami informatycznymi, rozwiązania te są wdrażane szybko i efektywnie, dając najwyższą stopę zwrotu z inwestycji.

Jeśli planujesz wdrożenie BI, zapoznaj się z naszym artykułem:  Skuteczne wdrożenie Business Intelligence

Dedykowane Systemy B2B

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

czytaj więcej

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Celem naszej działalności jest podniesienie efektywności i jakości funkcjonowania firm i instytucji.

czytaj więcej

Wdrożenia systemów ERP

Współpracujemy z największymi producentami systemów wspomagających zarządzanie. Kompleksowe rozwiązania proponowane przez WEDOIT są najbardziej efektywne dla naszych klientów.

czytaj więcej