ENOVA ERP

enova365_grafika_obszary.png

 

 

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań enova365 w woj. Mazowieckim. Nasze usługi wdrożeniowe są dostępne dla firm z różnych sektorów i branż. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym startupem czy doświadczoną firmą, zapewniamy wysokiej jakości wdrożenia enova365, dostosowane do specyfiki Twojego biznesu.

Od wielu lat działamy jako Autoryzowany Partner enova365. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach i kursach doszkalających, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami systemowymi, oraz technologiami. Jako Autoryzowany Partner enova365 zostaliśmy również docenieni przez producenta i wielokrotnie nagrodzeni za nasze zaangażowanie, a także wysoką jakość świadczonych usług. Na sukces WeDoIT pracuje cały zespół specjalistów do spraw oprogramowania enova365 i pasjonaci nowych technologii, którzy stawiają przede wszystkim na budowanie przyjaznej atmosfery pracy i osiąganie wspólnie wyznaczonych celów.

Bez względu na lokalizację Twojej firmy, jesteśmy gotowi zaoferować szerokie wsparcie i wdrożenia dostosowane do Twoich potrzeb.

Stawiamy na partnerstwo. Każdy Klient jest dla nas Partnerem, z którym wspólnie realizujemy wyzwania biznesowe, ku obopólnej korzyści. Sukces jest wspólnym dziełem. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć cyfrową transformację Twojego biznesu i zapoczątkować nowy etap rozwoju swojego przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 

 

enova365 to funkcjonalny i intuicyjny system do zarządzania, automatyzacji oraz cyfryzacji procesów w firmie. Jest to system ERP, który usprawnia funkcjonowanie poszczególnych działów w firmie (np. kadry i płace, sprzedaż, magazyn) wpływając na poprawę jakości procesów w firmie. Do największych zalet enova365 możemy zaliczyć:

 • praca z dowolnego miejsca: praca w chmurze
 • praca z dowolnego urządzenia: smartfon,tablet,komputer
 • integracja z innymi systemami np. branżowymi
 • dodawanie autorskich rozwiązań programistycznych
 • program enova365 jest zawsze zgodny z przepisami
 • dostępne różne wersje językowe: polska, ukraińska, angielska

 

System enova365 zbudowany jest z modułów, które odpowiadają za wspierany obszar w firmie. Każdy moduł może zostać dopasowany do wielkości i potrzeb przedsiębiorstwa, a użytkownik dostaje do wyboru trzy warianty (srebrny, złoty, platynowy). enova365 posiada specjalistyczne rozwiązania dla obszarów w Twojej firmie

Kadry Płace i HR

Głównym celem tego modułu jest wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, niezależnie od ich liczby – z tego rozwiązania mogą korzystać zarówno firmy zatrudniające kilkudziesięciu pracowników, jak też przedsiębiorstwa, w których pracuje nawet kilka tysięcy osób.

 1. Definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac:
  • W enova365 można precyzyjnie zdefiniować składniki wynagrodzeń oraz algorytmy płacowe.
  • Automatycznie generowane są listy płac w dowolnym okresie rozliczeniowym wraz z tworzeniem niezbędnych dokumentów.
 2. Ewidencja umów zleceń i o dzieło:
  • Na podstawie umów zleceń i o dzieło system wylicza wynagrodzenia pracowników.
  • Automatycznie generowane są deklaracje do Urzędów Skarbowych (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R) oraz wszystkie wymagane przepisami ZUS dokumenty rozliczeniowe.
 3. Deklaracje PFRON i PIT:
  • Dane zgromadzone w systemie pozwalają na przygotowanie deklaracji PFRON oraz wydruk deklaracji PIT.
  • W przypadku deklaracji PFRON możliwe jest ich zapisanie do pliku i przesłanie do Programu SOD Offline. W programie dostępna jest również lista pomocnych wydruków ZPCHR.
 4. Obsługa wkładów i pożyczek:
  • Enova365 umożliwia korzystanie z funkcji obsługi wkładów oraz pożyczek.
  • Automatyczna wypłata i potrącenie spłat są integralną częścią tego modułu.
  • Istnieje możliwość definiowania własnych funduszy pożyczkowych.
 5. Deklaracje zgłoszeniowe:
  • W enova365 można przygotować komplet deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, takich jak KEDU, DRA, deklaracje zgłoszeniowe, informacje do IWA, ZSWA.

Sprzedaż i CRM

Rozwiązanie do Sprzedaży i CRM jest odpowiedzialny za obsługę procesu sprzedażowego i utrzymywania relacji z klientem. Jego funkcjonalność sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości.

 1. Opiekun kontrahenta w systemie enova365 to rola, która pozwala na przypisanie kontrahenta do użytkownika. Dzięki temu można podzielić listę kontrahentów między różnymi osobami, na przykład pomiędzy przedstawicielami handlowymi. Opiekun kontrahenta może przyjmować jeden z dwóch statusów:
  • Główny opiekun kontrahenta: To podstawowy opiekun kontrahenta. Odpowiada za zarządzanie danym kontrahentem i podejmuje decyzje związane z nim.
  • Zastępca opiekuna: Jest to osoba, która zastępuje głównego opiekuna w przypadku jego nieobecności. Zastępcy mogą również pełnić rolę opiekuna dla wybranych kontrahentów.
 2. Korespondencja seryjna to funkcja, która umożliwia przygotowanie szablonu listu lub wiadomości, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów. Możliwe jest również automatyczne wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną. Wszystkie takie działania są zapamiętywane jako zdarzenia związane z danym kontrahentem.
 3. Kampanie w enova365 pozwalają na definiowanie działań o określonym celu. W ramach kampanii można tworzyć projekty powiązane z różnymi kontrahentami.
 4. Procesy sprzedaży są odzwierciedleniem działań związanych z transakcjami handlowymi. Moduły Leady i Transakcje pozwalają na gromadzenie danych o uzyskanych sygnałach sprzedażowych oraz ich obróbkę w celu doprowadzenia do realizacji transakcji. Etap ten jest powiązany z dokumentami handlowymi, które umożliwiają oferowanie, negocjowanie, fakturowanie i inne działania związane z procesem sprzedaży.

Handel i Magazyn

Moduł ten umożliwia wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży oraz pozwala na obsługę magazynów. Dzięki niemu zyskujesz kompleksową obsługę zamówień i stanów magazynowych.

 1. Kartoteki towarów i usług:
  W enova365 można tworzyć kartoteki dla towarów i usług. Wprowadza się w nich wiele kluczowych danych, takich jak: Dodatkowo, enova365 umożliwia wyświetlanie listy dokumentów handlowych związanych z danym towarem/usługą bezpośrednio z poziomu jego kartoteki. Polityka cenowa dla towaru może być oparta o różne rodzaje cen sprzedaży i metody ich wyliczania. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co pozwala na stosowanie indywidualnych cen przy wystawianiu dokumentów.
  • Kod towaru/usługi.
  • Nazwa.
  • Symbol.
  • Stawka VAT.
  • Jednostki miary (podstawowa oraz dodatkowe, z przelicznikami na jednostkę podstawową).
  • Kody kreskowe.
  • Lista zamienników.
  • Marża detaliczna.
  • Narzut hurtowy.
 2. Kontrahenci, urzędy i banki: W enova365 można zarządzać danymi dotyczącymi kontrahentów, urzędów i banków. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe oraz informacje o warunkach handlowych, takie jak: Ponadto, w kartotece kontrahenta można znaleźć listę rachunków bankowych oraz dane osób kontaktowych. System umożliwia również przeglądanie listy dokumentów związanych z danym kontrahentem, ewidencję rozliczeń oraz dostęp do indywidualnego cennika.
  • Forma i termin płatności.
  • Rabat ogólny.
  • Limit kredytowy.
 3. Zakup: Moduł zakupowy w enova365 pozwala na wystawianie różnych dokumentów, takich jak:
  • Faktury zakupu.
  • Faktury korygujące (ilościowe i wartościowe).
  • Faktury zaliczkowe.
  • Zamówienia.
  • Oferty.

  Dodatkowo, rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić dokument wewnętrzny naliczający VAT należny

Produkcja

Produkcja to kluczowy element w systemie enova365, który umożliwia efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi. Pozwala na zautomatyzowanie procesów firm, które opierają swą działalność na tym procesie.

 1. Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru: Integracja z modułem handlowo-magazynowym umożliwia szybką kalkulację kosztów wytworzenia towaru. W oparciu o ostatnią cenę zakupu surowców oraz dodatkowe koszty zdefiniowane w technologii, można precyzyjnie obliczać koszty w kontekście poszczególnych operacji lub całych technologii.
 2. Generowanie zamówień: Dzięki powiązaniu zlecenia z innymi dokumentami, które odnoszą się do surowców lub produktów uwzględnionych w zleceniu, możliwe jest wygenerowanie zamówienia na elementy potrzebne do jego realizacji. To ułatwia zarządzanie dostawami i zapewnia spójność procesu.
 3. Elastyczność: Podczas definiowania zlecenia, wskazanie wzorcowej technologii tworzy jej kopię, którą można dowolnie modyfikować pod konkretne zlecenie. Dzięki temu nie trzeba zmieniać technologii wzorcowej, a system zapewnia elastyczność w realizacji zleceń.
 4. Dokumenty rozchodu surowców: Mogą być generowane dla całego zlecenia lub wskazanych operacji. W miarę postępu realizacji zlecenia, można tworzyć dokumenty rozchodu surowców na ilości częściowe. To pozwala na ścisłe monitorowanie zużycia surowców w procesie produkcji.
 5. Dokumenty przyjęcia produktów: Podobnie jak w przypadku surowców, dokumenty przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wybranych operacji lub konkretnych produktów. To ważne dla kontroli stanu magazynowego i śledzenia produkcji.
 6. Przypisanie magazynu: Opcjonalnie można przypisać magazyn do surowca i produktu. Informacje o magazynie będą uwzględnione podczas tworzenia dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów ze zlecenia produkcyjnego.

Księgowość

Rozwiązanie do Księgowości i finansów w enova365 maksymalnie zautomatyzuje procesy księgowe firmy. Jest zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Posiada również intuicyjne mechanizmy skrótów i odwołań

 1. Aktualizacje zgodne z przepisami: Każda zmiana w przepisach jest uwzględniana w aktualizacjach systemu enova365. Struktura plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.
 2. Automatyzacja procesów: enova365 dostarcza narzędzia, które automatyzują procesy ewidencjonowania i dekretowania dokumentów. To znacznie przyspiesza pracę księgowych i pozwala na efektywne zarządzanie danymi finansowymi.
 3. Elastyczność: System enova365 jest elastyczny i umożliwia dostosowanie parametrów programu do indywidualnych potrzeb firmy. Można samodzielnie modyfikować i konfigurować różne ustawienia.
 4. Współpraca z biurami rachunkowymi: Biura rachunkowe mogą komunikować się ze swoimi klientami za pomocą narzędzia o nazwie Pulpit Klienta Biura Rachunkowego. To ułatwia wymianę informacji i współpracę.
 5. Analizy finansowe: System enova365 pozwala tworzyć zestawienia oparte o wiele elementów, takie jak konta księgowe czy projekty prowadzone w firmie. To umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie rzetelnych danych.
 6. Operacje bankowe: Program enova365 umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie, bez konieczności logowania się do oddzielnego systemu bankowego.
 7. Windykacja: Moduł windykacji pozwala na definiowanie własnych procedur i monitorowanie procesów związanych z odzyskiwaniem należności. Można wysyłać automatyczne powiadomienia e-mail lub SMS do dłużników oraz generować dokumenty wezwań do zapłaty czy noty odsetkowe.
 8. Księga inwentarzowa: Moduł Księga inwentarzowa umożliwia ewidencję majątku firmy, w tym środków trwałych. Można śledzić aktualny plan amortyzacji oraz plan amortyzacji na dowolny dzień.
 9. Wielooddziałowość: enova365 pozwala na prowadzenie pełnej księgowości także w firmach z wielopoziomową strukturą oddziałów. Można definiować odrębne uprawnienia dla poszczególnych oddziałów.

Business Intelligence

​​Business Intelligence (BI) to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W skrócie, BI to narzędzia i praktyki, które umożliwiają firmom efektywne wykorzystanie zgromadzonych danych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

 1. Własne wskaźniki:
  • Dzięki mechanizmom konfiguracyjnym użytkownicy mogą tworzyć własne wskaźniki Business Intelligence (BI). To pozwala na rozbudowę obszarów analitycznych o dodatkowe dane.
  • enova365 współpracuje z bazami danych opartymi na serwerze MS SQL, co umożliwia korzystanie z własnych wskaźników.
 2. Współpraca z narzędziami zewnętrznymi:
  • Narzędzia BI można zintegrować z dowolnym zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych, np. Power BI. Dzięki temu użytkownicy mogą tworzyć zaawansowane wizualizacje z różnych źródeł i obszarów działalności.
 3. Predefiniowane wskaźniki:
  • System enova365 oferuje szereg predefiniowanych wskaźników, które użytkownicy mogą wykorzystywać w codziennej pracy.
  • Wskaźniki te mogą być proste (np. mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników) lub bardziej złożone (np. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności, stan nadgodzin).
 4. Panele BI:
  • W enova365 można zaprezentować najważniejsze dane w przejrzystym panelu z raportami BI.
  • Panel można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, rozmieszczając wykresy, wskaźniki i tabele w dowolny sposób (metodą drag&drop).

Zarządzanie procesami

Obszar Workflow to kluczowy aspekt działania każdej małej, średniej i dużej firmy, organizacji i instytucji zatrudniających ludzi. Workflow to uporządkowany i zautomatyzowany proces organizacji pracy, który obejmuje wszystkie etapy od powstania zadania, przez jego realizację, aż do zakończenia.

 1. Przechowywanie i porządkowanie:
  • Moduł umożliwia przechowywanie dokumentów w systemie, a także ich porządkowanie według określonych kategorii.
  • Automatycznie przesyła dokumenty do odpowiednich osób zgodnie ze strukturą firmy.
 2. Etap przetwarzania dokumentu:
  • DMS pozwala śledzić etapy przetwarzania dokumentu. Użytkownicy mogą sprawdzić, na jakim etapie znajduje się dany dokument (np. weryfikacja, akceptacja, archiwizacja).
 3. Harmonogram zadań:
  • Harmonogram zadań to narzędzie, które pomaga inicjować procesy w odpowiednim czasie.
  • Może wysyłać powiadomienia o zaległych płatnościach, przypomnienia o konieczności akceptacji dokumentu czy wykonywać cykliczne zadania, np. importować kursy walut o określonej godzinie.
 4. Panel z zadaniami:
  • Workflow (panel z zadaniami) to alternatywny interfejs programu, który nie tylko informuje użytkownika o pracy do wykonania, ale także umożliwia realizację złożonych zadań bezpośrednio z poziomu panelu.
  • Wygodne zarządzanie zadaniami i procesami.
 5. Ciągłość pracy:
  • Dzięki wykorzystaniu Workflow masz pewność, że zadania trafią do odpowiednich osób, nawet w okresach urlopowych czy przy dużej rotacji pracowników.
  • System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności.
 6. Przepływ informacji:
  • Po wykonaniu zadania system enova365 automatycznie rozsyła powiadomienia o statusie prac do odpowiednich osób.
  • Informacje o przebiegu procesu są sukcesywnie dostarczane do kluczowych użytkowników, którzy na ich podstawie podejmują kolejne decyzje biznesowe.

Projekty i usługi

Program do zarządzania projektami w systemie enova365 umożliwia przypisywanie zdarzeń i dokumentów do konkretnych projektów. Dzięki temu procesowi planowania i realizacji inwestycji zyskujesz pełną kontrolę nad finansami oraz zadaniami – na każdym etapie projektu.

 1. Przypisywanie zdarzeń i dokumentów:
  • Każdy projekt może mieć przypisane konkretne zdarzenia (np. spotkania, terminy ważności) oraz dokumenty (np. umowy, raporty).
  • Dzięki temu można śledzić postęp prac, a także mieć dostęp do istotnych dokumentów związanych z projektem.
 2. Planowanie projektu:
  • Przypisane zdarzenia pozwalają na dokładne zaplanowanie działań w projekcie.
  • Można określić, kiedy i jakie zadania mają być wykonane.
 3. Monitoring finansów:
  • Dzięki przypisanym dokumentom można śledzić wydatki związane z projektem.
  • Kontrola nad finansami pozwala unikać nieprzewidzianych kosztów.
 4. Dostępność na urządzeniach mobilnych:
  • Projekty są dostępne również na urządzeniach mobilnych.
  • W każdej chwili można sprawdzić stan projektu, edytować dane czy aktualizować informacje.

Nieruchomości

Program do zarządzania nieruchomościami to kompleksowy pakiet opcji dostępny w obszarze “Nieruchomości” w systemie enova365. Pozwala na efektywne zarządzanie różnymi typami nieruchomości, takimi jak komercyjne, biurowe czy mieszkaniowe.

 1. Redukcja czasu i kosztów:
  • Dzięki enova365 możliwe jest zminimalizowanie czasu i kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
  • Automatyzacja procesów pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów.
 2. Pełna kontrola:
  • Program umożliwia ścisłą kontrolę nad finansami i zadaniami związanymi z nieruchomościami.
  • Osoby decyzyjne mają wgląd w dane potrzebne do podejmowania mądrych biznesowych decyzji.
 3. Obsługę procesów biznesowych:
  • Program umożliwia obsługę wszystkich procesów biznesowych związanych z nieruchomościami.
  • Od umów z najemcami czy wykonawcami, aż po remonty.
 4. Przechowywanie dokumentacji:
  • Program enova365 pozwala na wywiązanie się z obowiązku przechowywania dokumentacji.
  • Badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia – wszystko w jednym miejscu.
 5. Wsparcie dla różnych typów nieruchomości:
  • Bez względu na rodzaj nieruchomości (komercyjne, biurowe, mieszkalne), enova365 dostarcza narzędzi do ich efektywnego zarządzania.
  • Możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb.

Etapy wdrożenia enova365

 1. analiza przedwdrożeniowa
 2. projekt wdrożenia
 3. instalacja
 4. dostosowanie modułów
 5. przygotowanie i migracja danych
 6. testowanie
 7. przeszkolenie pracowników

Testuj enova365

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Konsulting

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia. Na życzenie Klienta jesteśmy w stanie wykonać większość indywidualnych integracji. ImB2B jest wykonany w w technologii RWD i dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Wsparcie IT dla biznesu

Firma WEDOIT Sp. z o.o. od 2003 roku zajmuje się profesjonalną obsługą informatyczną i outsourcingiem na terenie całego kraju.

Wdrożenia systemów ERP

System do obsługi handlu i dystrybucji ImB2B integrujemy z systemami księgowymi i ERP – mamy doświadczenie w integracji z systemami Comarch, Enova, SAP, Trawers, Symfonia.